s Multimedija i Video | Video Prezentacije | Video Produkcija - Fer Projekt
HR EN

Multimedija i video

Multimedijske prezentacije omogućuju predstavljanje tvrtke, proizvoda i usluga na dinaminačn i zanimljiv način, a uključuju više medija - sliku, video, zvuk, tekst, animaciju - i jednotavne su za korištenje. Jedna od prednosti im je što se mogu prilagođavati (mijenjati sadržaj, mediji..) pa ih korisnik može urediti prema potrebama određene prezentacije. Multimedijske prezentacije praktične su za korištenje i ne zauzimaju puno prostora na web stranici pa je izrada multimedijskih prezentacija neizostavan segment marketinga poslovanja.

Nudimo Vam i izradu video prezentacije. Video prezentacija na jednostavan i jasan način prenosi Vaše poruke i informacije, a kombinacija snimljenog materijala s ilustracijama, 3D modelima i animacijama omogućuje izradu u skladu sa željama i potrebama klijenata. Izrađujemo marketinške, industrijske i trening video prezentacije koje mogu biti dio multimedijalnih prezentacija ili postavljene na web stranice i servise za prikazivanje video materijala.

Share
Midas