HR EN
Blog
Digitalna pristupačnost
03.08.2020.

Digitalna pristupačnost

Razvoj informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija zaslužan je za povećanje učinkovitosti gospodarstva, obrazovanja, administracije te razmjene sadržaja i informacija općenito. Iako su ove tehnologije uključene u sve sfere našeg života dio korisnika, kao što su osobe s invaliditetom, i dalje ima uskraćen pristup informacijskim tehnologijama jer mrežni sadržaj nije prilagođen njihovim potrebama.

Kako bi mrežni sadržaj bio dostupan svima  Europska unije donijela je Direktivu (EU) 2016/2012 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Tom direktivom sve članice Unije obvezuju se na donošenje nacionalnih propisa kojim bi se ovo područje uredilo. Republika Hrvatska donijela je propis – Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja na pokretne uređaje tijela javnog sektora – objavljen u Narodnim novinama (broj 17/2019), a na snagu je stupio 23. rujna 2019.
Što je digitalna pristupačnost?
Digitalna pristupačnost je prilagodba web (mrežnih) stranica, mobilnih aplikacija i digitalnih dokumenata osobama s invaliditetom kako bi bez ikakvih prepreka imali pristup digitalnom sadržaju. Digitalnu pristupačnost možemo promatrati kao proces, odnosno skup pravila koji olakšavaju pristup digitalnom sadržaju osobama s vizualnim, slušnim, motoričkim i kognitivnim poteškoćama.
Karakteristike digitalne pristupačnosti
Digitalna pristupačnost za osobe s oštećenjem vida
U skupinu osoba oštećenjem vida spadaju slijepe i slabovidne osobe te osobe s nemogućnošću raspoznavanja boja. Za osobe s oštećenjem vida digitalna pristupačnost se osigurava pomoću:
tipkovnih prečica
zvučnih opisa
čitača zaslona
jakog kontrasta sadržaja i pozadine
mogućnosti mijenjanja veličine fonta
jednostavne navigacije
Digitalna pristupačnost za osobe s oštećenjem sluha i poremećajima jezično-govorne glasovne komunikacije
U skupinu osoba s oštećenjem sluha spadaju gluhe i nagluhe osobe, a poremećaji jezično-govorne glasovne komunikacije su osobe u kojih je zbog organskih i funkcionalnih oštećenja komunikacija otežana ili izostaje. Kako bi osobe s oštećenjem sluha i poremećajima jezično-govorne glasovne komunikacije imale pristup digitalnom sadržaju potrebno je:
audio/video materijali s titlovima
koristiti jednostavan i razumljiv jezik
uz sadržaj koristiti grafički sadržaj (ikone)
Digitalna pristupačnost za osobe s motoričkim poremećajima 
Motoričke poremećaje podrazumijeva oštećenje lokomotornog aparata, centralnog i perifernog živčanog sustava ili oštećenja nastala kao posljedica kroničnih bolesti. Digitalna pristupačnost za osobe s motoričkim poremećajima osigurava se pomoću:
velikih ikona koje su dovoljno udaljene od teksta 
posebnih blokova teksta koji se otvaraju klikom miša
odabira veličine fonta
neograničenog vremena za unos podataka
korištenje tipkovnice kao alternativnog načina izvršavanja zadataka
glasovnih naredbi
Digitalna pristupačnost za osobe sa specifičnim teškoćama u učenju
U specifične teškoće u učenju ubrajaju se smetnje u području čitanja (disleksija i aleksija). pisanja, računanja, specifični poremećaj razvoja motoričkih funkcija, mješovite teškoće u učenju i ostale teškoće u učenju. Kako bi digitalni sadržaj bo prilagođen osobama sa specifičnim teškoćama u učenju potrebo je:
organizirati sadržaj jasno i konzistentno
tekstualni dio podijeliti u manje blokove
koristiti jednostavan i lako razumljiv jezik
audio/video materijali imaju mogućnost isključivanja zvuka i zaustavljanja izvođenja

Midas