HR EN
Blog
23.04.2024.

Usporedba AI alata - ChatGPT vs Google Gemini

Danas, umjetna inteligencija (AI) mijenja način na koji komuniciramo, radimo i tražimo informacije. Dva predvodnika u ovoj tehnološkoj revoluciji su ChatGPT od OpenAI-a i Google Gemini, prije poznat kao Google Bard. Pročitajte našu usporedbu, sličnosti i razlike i saznaj koji AI chatbot bolje odgovara vašim potrebama.

Oba alata su napredni AI chatbotovi, koji svojim korisnicima omogućuju da vode prirodne i korisne razgovore na različite teme. No, iako na prvi pogled mogu izgledati slično, postoje razlike u načinu na koji ovi sustavi funkcioniraju i pružaju povratne informacije.

U ovom članku ćemo ukratko usporediti ChatGPT (3.5) i Google Gemini, kako bismo bolje razumjeli koje su njihove prednosti, ograničenja, i kako mogu najbolje služiti vašim potrebama. Testiranje smo napravili u travnju 2024. godine na besplatnim verzijama AI alata.


Što je ChatGPT?

ChatGPT je alat za komunikaciju zasnovan na umjetnoj inteligenciji, koji je razvio OpenAI. Ovaj program koristi napredne algoritme za obradu prirodnog jezika kako bi razumio i odgovorio na tekstualne upite ljudi.

Bilo da je u pitanju pomoć u pisanju teksta, odgovaranje na pitanja ili jednostavno učenje i istraživanje, ChatGPT je sposoban pružiti korisne informacije u širokom spektru tema.

Prije smo pisali o prednostima i nedostacima ChatGPT-a, kako bismo vam pomogli donijeti pametne odluke prilikom korištenja ove moćne tehnologije.


Što je Google Gemini?

Google Gemini (ranije poznat kao Google Bard) je također AI chatbot, ali razvijen od strane Google-a, koji koristi Googleovu najnoviju tehnologiju LaMDA (a nedavno i PaLM 2, koji može razmišljati na više od 100 jezika) za pružanje dubokih i kontekstualnih odgovora na upite korisnika.

Nasljednik Google Barda, Gemini pruža interakciju u realnom vremenu s pristupom opsežnoj bazi podataka na internetu, omogućavajući mu da nudi relevantne i ažurirane informacije.

Gemini ima pristup internetu, što mu omogućuje da pruža najnovije informacije i odgovore temeljene na aktualnim događajima. Gemini je dizajniran da bude koristan u svakodnevnom životu, pomažući korisnicima da otkriju nove informacije i rješavaju probleme.


Koji AI alat odabrati i kada ili za što?

Odabir između ChatGPT-a i Google Gemini-a ovisi o vašim specifičnim potrebama i očekivanjima od AI alata. Oba alata nude visoko razvijene sposobnosti razumijevanja i generiranja jezika, no ključne razlike mogu biti presudne ovisno o kontekstu uporabe.

Evo nekoliko smjernica koje će vam pomoći da donesete informiranu odluku.


ChatGPT

 • Podrška u obrazovanju: Efikasan kao obrazovni alat koji može pomoći u objašnjavanju kompleksnih tema i pružanju pomoći pri učenju.
 • Kreativno pisanje: Izvrstan za generiranje kreativnih tekstova poput poezije, priča i marketinškog sadržaja.
 • Tehnička pomoć: Može asistirati u pisanju i analizi tehničkih dokumenata, kao i u rješavanju programerskih izazova.
 • Programiranje: Može pomoći u debugiranju koda, objašnjavanju programskih koncepata i generiranju programskog koda za različite programske jezike i potrebe. Za složenije probleme je naravno potrebna ljudska ekspertiza i znanje.

Google Gemini

 • Pretraživanje aktualnih informacija i novosti: Zbog svoje sposobnosti da pristupa internetu, izvanredan je u pružanju najnovijih vijesti i podataka (Info: ChatGPT u početku nije imao pristup internetu, sada u plaćenoj verziji ima i prikazuje informacije pretražujući tražilicu Bing).
 • Razgovor i interakcija: Odličan za interaktivne razgovore gdje je potrebna brza i relevantna reakcija na korisnička pitanja.
 • Organizacija i planiranje: Korisnik može efikasno koristiti Gemini za organiziranje dnevnih aktivnosti i upravljanje osobnim ili poslovnim projektima.
 • Svakodnevna pomoć i upravljanje zadatakama: Koristan za planiranje, rezervacije i organizaciju osobnih i profesionalnih zadataka.
 • Programiranje: Zahvaljujući PaLM 2, Gemini je postao bolji u kodiranju u programskim jezicima poput Pythona. U prosincu 2023. je Google izdao Gemini PRO, koji još bolje testira i kodira, korisniji je na upite kodiranja.

Što onda odabrati, koji je bolji, ChatGPT ili Google Gemini?

Izbor između ChatGPT-a i Google Gemini-a trebao bi se temeljiti na tome kako njihove ključne funkcije odgovaraju vašim specifičnim zahtjevima, bilo da su u pitanju profesionalne, edukativne ili osobne potrebe.

Prirodno je da se nameće sljedeće pitanje, koji su najbolji AI alati i što koristiti? Točan odgovor na to pitanje nije jednostavan i jednoznačan. Osim razlika u izvorima podataka i jezičnim modelima, postoji nekoliko drugih ključnih razlika između ChatGPT-a i Geminija:

 • Konverzacijsko učenje: ChatGPT može učiti iz razgovora koje vodi s ljudima i "držati kontekst", dok Gemini to trenutno radi na mnogo ograničeniji način.
 • Skice (drafts): Gemini će proizvesti višestruke odgovore na upite koje mu postavite, a kojima možete pristupiti pritiskom na "Prikaži skice". ChatGPT nema tu funkcionalnost.
 • Pristup internetu u stvarnom vremenu: Gemini je oduvijek mogao pristupiti internetu u stvarnom vremenu, dok je ChatGPT tek dobio ovu funkciju i nije dostupna u besplatnoj verziji.
 • Slike: Generiranje slika nije moguće sa besplatnim verzijama ovih AI alata, nego sa plaćenim. Stoga, ćemo u jednom od budućih blog članaka napraviti usporedbu kako generira slike ChatGPT 4 i Gemini Advanced.
 • Sposobnost čitanja odgovora naglas: ChatGPT ima ovu mogućnost, dok Gemini (trenutno) nema.

Pitanja i odgovori koje smo postavljali ChatGPT 3.5 i Gemini

U nastavku su nekoliko upita (tzv. prompts) za AI chatbot alate i njihovi odgovori, kao i naše mišljenje iz Fer Projekta, tvrtke koja se dugo godina bavi izradom, razvojem i optimizacijom web stranica te web aplikacija. Našim mišljenjem nastojimo reći čiji odgovor je bolji/precizniji/kompletniji.

Odgovore smo testirali na besplatnim verzijama oba AI alata. Pri tome smo kao odgovor naveli samo glavne nazive točke, ne i opise svake točke, kako je svaki AI alat opisao.

1. Pitanje: Nabroji mi 5 faktora, koje označavaju kvalitetnu i modernu web stranicu.

ChatGPT 3.5:

 1. Responsivni dizajn
 2. Brzina učitavanja
 3. Navigacija i korisničko iskustvo (UX)
 4. Kvalitetan sadržaj
 5. Sigurnost i privatnost

Gemini:

 1. Responzivnost
 2. Brzina učitavanja
 3. Korisničko iskustvo
 4. Vizualna privlačnost
 5. Sadržaj

Kvalitetniji odgovor: ChatGPT

2. Pitanje: Definiraj top 5 točaka na temu kako napraviti kvalitetan logo?

ChatGPT 3.5:

 1. Definiranje brend identiteta
 2. Jasnost i jednostavnost
 3. Originalnost i prepoznatljivost
 4. Prilagodljivost
 5. Testiranje i povratne informacije

Gemini:

 1. Jasno definirajte svoj brand
 2. Dizajnirajte jednostavan, zapamtljiv i univerzalni logotip
 3. Odaberite relevantne i privlačne boje
 4. Koristite čitljiv font i ikonu (ako je relevantno)
 5. Testirajte logotip i napravite potrebne promjene

Kvalitetniji odgovor: Gemini

3. Pitanje: Nabroji 5 razloga zašto ne praviti web stranicu sam, nego prepustiti tvrtkama koje se bave time.

ChatGPT 3.5:

 1. Stručnost i iskustvo
 2. Profesionalni dizajn
 3. Tehnička podrška i održavanje
 4. Vrijeme i resursi
 5. Profesionalni alati i tehnologije

Gemini:

 1. Stručnost i iskustvo
 2. Ušteda vremena i resursa
 3. Kvaliteta i performanse
 4. Odolnost na promjene
 5. SEO optimizacija

Kvalitetniji odgovor: ChatGPT

4. Pitanje: Nabroji 5 razloga za klijenta, koji se pita treba li na svojoj stranici pisati blog članke ili ne?

ChatGPT 3.5:

 1. Poboljšanje SEO-a
 2. Povećanje autoriteta i povjerenja
 3. Angažman publike
 4. Generiranje leads-a
 5. Edukacija i informiranje

Gemini:

 1. Poboljšanje SEO-a i vidljivosti u pretraživanju
 2. Izgradnja odnosa s publikom i afirmacija stručnosti
 3. Generiranje dodatnog prometa i konverzija
 4. Diverzifikacija marketinških kanala
 5. Utvrđivanje brenda i jačanje identiteta

Kvalitetniji odgovor: Gemini

5. Pitanje: Napiši top 5 točaka, kojih se tvrtka treba držati dok radi relaunch, tj. novu web stranicu.

ChatGPT 3.5:

 1. Analiza postojeće web stranice
 2. Postavljanje ciljeva
 3. Korisničko iskustvo (UX) i dizajn
 4. SEO strategija
 5. Testiranje i iteracija

Gemini:

 1. Definirajte svoje ciljeve
 2. Razumijte svoju ciljnu publiku
 3. Provedite analizu konkurenta
 4. Planirajte strukturu i sadržaj
 5. Dizajn i korisničko iskustvo (UX)

Kvalitetniji odgovor: ChatGPT

6. Pitanje: Koji su po tebi (za 2024.) top 5 faktora za SEO optimizaciju web stranice?

ChatGPT 3.5:

 1. Kvalitetan i relevantan sadržaj
 2. Mobilna optimizacija
 3. Brzina učitavanja stranice
 4. Kvalitetni backlinkovi
 5. Tehnička optimizacija

Gemini:

 1. Kvalitetan i relevantan sadržaj
 2. Tehnička SEO
 3. Izgradnja backlinkova
 4. Optimizacija za lokalno pretraživanje (ako je relevantno)
 5. Korisničko iskustvo (UX)

Kvalitetniji odgovor: Gemini/ChatGPT

7. Pitanje: Daj mi 5 bitnih točaka za lokalni SEO?

ChatGPT 3.5:

 1. Optimizacija Google My Business profila
 2. Lokalno ciljano ključne riječi
 3. NAP konsistencija (ime, adresa, telefon)
 4. Lokalno usmjerene recenzije
 5. Lokalno usmjerene internetske veze

Gemini:

 1. Pobrinite se da imate Google My Business profil
 2. Optimizirajte svoju web stranicu za lokalne ključne riječi
 3. Izgradite backlinkove s lokalnih web stranica
 4. Navedite se u lokalnim direktorijima
 5. Pratite svoje rezultate

Kvalitetniji odgovor: Gemini/ChatGPT

8. Pitanje: Radimo SEO i novu web stranicu za klijenta, nabroji mi najbitnije točke koje tvrtka treba odraditi, kako bi imali uspješan relaunch, tj. pokretanje nove web stranice.

ChatGPT 3.5:

 1. Temeljita provjera novog sadržaja
 2. Redirekcija starih URL-ova
 3. Optimizacija tehnoloških elemenata
 4. Testiranje na više platformi i uređaja
 5. Planiranje komunikacije i promocije

Gemini:

 1. Istraživanje i planiranje
 2. Dizajn i razvoj
 3. Promocija
 4. Praćenje i analiza
 5. Komunikacija s klijentima

Kvalitetniji odgovor: ChatGPT

9. Pitanje: Nabroji mi 5 faktora koje bi uključio tijekom analize postojeće web stranice?

ChatGPT 3.5:

 1. Sadržaj
 2. Dizajn i korisničko iskustvo (UX)
 3. Tehnički aspekti
 4. SEO performanse
 5. Analiza konkurencije

Gemini:

 1. Tehnička SEO analiza
 2. SEO analiza sadržaja
 3. Off-page SEO analiza
 4. Korisničko iskustvo (UX)
 5. Analiza web analitike

Kvalitetniji odgovor: ChatGPT

10. Pitanje: Kojih 5 koraka predlažeš da napravimo za web shop koji ne prodaje dobro ili ne prodaje dovoljno?

ChatGPT 3.5:

 1. Analiza tržišta i konkurencije
 2. Optimizacija web stranice
 3. Poboljšanje SEO-a
 4. Marketinške aktivnosti
 5. Analiza podataka i iteracija

Gemini:

 1. Analiza problema
 2. Poboljšanje SEO-a i web dizajna
 3. Poboljšanje marketinga
 4. Poboljšanje korisničkog iskustva (UX)
 5. Testiranje i praćenje rezultata

Kvalitetniji odgovor: Gemini

Zaključak ChatGPT 3.5 vs Gemini

Kratko analizom prethodnih pitanja i odgovora za ChatGPT i Gemini (za besplatne verzije), mogli bi zaključiti kako u svijetu web dizajna, SEO optimizacije i digitalnog marketinga, ChatGPT ima blagu prednost.

To nikako ne znači da je Gemini lošiji, nego da svatko treba testirati svoje područje koje istražuje ili za što se zanima, te na taj način odlučiti koji od ovih AI alata mu vraća bolje i smislenije rezultate.

U nastavku kratki pregled i sažetak usporedbe ChatGPT vs Gemini:


ChatGPT (3.5) Gemini
Besplatne verzije
Plaćene verzije cca. 20 €/mjesečno (ChatGPT 4) cca. 20 €/mjesečno (Gemini Advanced)
Mogućnost share-anja konverzacije
Mogućnost eksportiranja u Google Docs, Google Sheets i Gmail (skica) x
Generiranje slika (besplatno) x x
Generiranje slika (plaćeno)
Dohvaćanje slika sa interneta x
Bolji AI alat za istraživanje
Bolji AI alat za pisanje sadržaja
Brži AI alat i pretraživanje interneta
Broj podržanih jezika ("kaže" ChatGPT) 95+ 40+
Broj podržanih jezika ("kaže" Gemini) 100+ 100+

Želite poboljšati svoju online prisutnost?

Nema potrebe za čekanjem! Kontaktirajte nas danas kako biste započeli s izradom nove web stranice i/ili poboljšanjem SEO strategije.

Vaš uspjeh je naš prioritet - pošaljite nam upit i krenimo zajedno prema vrhuncu online poslovanja!

Midas